SARADNJA SA KOMPANIJOM VEKOM GEO D.O.O.

Udruženje studenata geodezije Građevinskog fakulteta potpisalo memorandum o saradnji sa kompanijom Vekom Geo d.o.o. u cilju podrške studenata geodezije i geoinformatike.