70 GODINA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1948-2018.

Na svečanoj akademiji posvećenoj Danu Građevinskog fakulteta ovog decembra obeležen je značajan jubilej - 70 godina samostalnosti u okviru Univerziteta u Beogradu, od 1948. godine. Obeležena su još dva značajna jubileja: 172 godine od osnivanja Inženjerske škole u Srbiji i 210 godina Univerziteta u Beogradu.