O udruženju USG GRF

USG-GRF (Udruženje studenata geodezije Građevinskog fakulteta) je samostalna, neprofitna, nevladina i apolitična organizacija, osnovana sa ciljem da poboljša uslove studiranja studenata Odseka za geodeziju i geoinformatiku. Udruženje je osnovano 07.06.2010. godine od strane studenata geodezije, sa prebivalištem na adresi Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 316a.

Ciljevi Udruženja studenata USG-GRF su: organizacija aktivnosti edukativnog, zabavnog, sportskog i humanitarnog karaktera prikupljanje i obrada naučne i stručne literature, organizacija stručnih ekskurzija i putovanja, saradnja sa univerzitetima, studentskim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, pokretanje web portala i studentskog bloga o aktuelnim pitanjima vezanim za struku, organizovanje studentskih praksi i duge aktivnosti...

Naša osnovna aktivnost je pružanje prilika studentima za dopunsko i neformalno obrazovanje, stvarajući na taj način dodatnu vrednost obrazovanju koju pruža fakultet. Konstantno se bavimo rešavanjem problema edukacije studenata, organizujemo radionice i skupove koji doprinose tome. Takodje, tu su skupovi regionalnog (RGSM) i internacionalnog (IGSM) tipa na kojima učestvujemo i ostvarujemo nova poznastva sa kolegama iz regiona i inostranstva. U toku našeg rada prethodne godine možemo da se pohvalimo organizovanjem stručno-naučnog skupa “Novi trendovi u geodetskoj struci”, gde su studenti saznali o novim tehnologijama koje se ovih dana kod nas primenjuju, i to od strane predstavnika vodećih geodetskih kompanija u Srbiji. Zatim je usledila radionica za pisanje motivacionog pisma i CV-ja u saradnji sa Centrom za razvoj karijere. U toku svake godine organizujemo i bar jednu humanitarnu akciju (“Dan dečijeg osmeha” i “Osmeh na dar”) za naše najmlađe građane. U poslednje dve godine učestvujemo i na “Sajmu nauke” koji se odvija u okviru lokanog EBEC takmičenja čiji je organizator studentska organizacija BEST. Takođe, nećemo zaboraviti posetu Vojnogeografskom institutu, srdačnu dobrodošlicu kao i znanje koje smo koje smo dobili sa njihove strane.

Sa sigurnošću možemo reći da su aktivnosti Udruženja doprinele poboljšanju kvaliteta studentskog života na Građevinskom fakultetu. Težimo da osiguramo kontinuitet aktivnosti koje sprovodimo i objasnimo značaj neformalnog obrazovanja i angažovanja na društvenim aktivnostima tokom studija.

Statut USG GRF

Statut Udruženja studenata geodezije Građevinskog fakulteta - USG GRF

NOVI SAJT UDRUŽENJA

Članovi

Studenti koji rukovode udruženjem.

Miloš Pantelić

Predsednik

Jelena Vasić

Potpredsednik

Stefanija Stojković

Član udruženja

Jovana Anđelković

Član udruženja

Nikola Nikolić

Član udruženja

Djordje Stanojković

Član udruženja

Dušan Lazić

Član udruženja

Miloš Srećković

Član udruženja