Udruženje Studenata Geodezije

Go to content
Materijali
          U okviru stranice materijala 4. godine mogu se naći elaborati, prezentacije i drugi radovi koji su postavljeni kako bi studentima olakšali izradu svojih radova. Elaborati iz svih predmeta biće postepeno uploudovani, pri čemu će biti moguć pregled ali ne i preuzimanje uglednih radova.


- Primer seminarskog rada iz predmeta Državni premer i propisi :  link1;  


- Primer seminarskog rada iz predmeta Državni premer i propisi :  link1;  
Back to content