Udruženje Studenata Geodezije

Go to content
Materijali
          U okviru stranice materijala 2. godine mogu se naći elaborati, prezentacije i drugi radovi koji su postavljeni kako bi studentima olakšali izradu svojih radova. Elaborati iz svih predmeta biće postepeno uploudovani, pri čemu će biti moguć pregled ali ne i preuzimanje uglednih radova.


- Primer elaborata iz predmeta Geodetski premer 1 :  link1


- Primer elaborata iz predmeta Geodetski premer 2 : link1  


- Primer elaborata iz predmeta Uređenje zemljišne teritorije : link1   


- Primer elaborata iz predmeta Praktična nastava iz premera : link1  
Back to content